Vista da Praia da Penisqueira e do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Un enclave de gran valor ambiental e de extraordinaria riqueza pesqueira e marisqueira. En primeiro plano os terreos onde Augas de Galicia pretende construir unha depuradora de 5 hectáreas, para 83.000 habitantes equivalentes, dos que a metade corresponden á carga contaminante que xera un polígono industrial.

Premer aquí para ver un pequeno vídeo.

 

 

 

MANIFESTO DOS VECIÑOS E VECIÑAS DE AGUIÑO sobre o proxecto de construción da EDAR de Ribeira no Monte de Couso

 

 

 

 

 

Queremos comezar poñendo de manifesto o noso apoio ás actuacións que contribúan a PRESERVAR E MELLORAR A CALIDADE DO NOSO MEDIO e a calquera das accións que teñan como obxectivo protexer o medio ambiente dos efectos negativos dos vertidos de augas residuais urbanas e dos procedentes dos sectores industriais, como a instalación de colectores e sistemas de tratamento de augas residuais.

 

Somos conscientes do atraso de Galicia e de Ribeira no cumprimento das  obrigas ambientais, co vertido das augas residuais domésticas practicamente sen depurar ao mar e cunha parte moi importante da poboación sen acceso á rede de saneamento público. Atraso que debería servirnos para non repetir os erros cometidos ata agora e para realizar unha planificación que evite danos ao medio ou situacións de risco.

 

Tamén somos conscientes da importancia da industria de transformación de produtos do mar no noso Concello. Pero tamén sabemos os continuos problemas (cheiros, fugas...) e as continuas avarías que supón mesturar os vertidos industriais cos urbanos. O Polígono Industrial de Xarás, que xera o 20% do volume do efluente residual do concello, representa o 50% da carga contaminante das augas residuais do municipio. Por iso non cremos que a mellor solución sexa construír unha macrodepuradora centralizada sobredimensionada e si estacións de tratamento que minoren os elevados custos de infraestruturas auxiliares (ducias de bombeos, quilómetros de sumidoiros, alto risco de fugas...) e de menor consumo eléctrico.

 

Ante esta situación, queremos que este proxecto se converta nunha solución e non nun problema máis. Así, non queremos que unhas custosas instalacións (26.663.459€) que deberían canalizar cara ao mar augas limpas acaben sendo consideradas como os principais focos de contaminación na ría ou que simplemente non funcione.

 

Queremos, porque é posible, unha depuración que respecte os valores ambientais, sociais e os recursos pesqueiros e marisqueiros. A finalidade da urxencia da depuración das augas residuais do Concello non xustifica o emprego de medios non adecuados, e máxime aínda cando son de dubidosa legalidade e pode poñer en perigo o noso futuro ecónomico.

 

 

Para descargar o manifesto completo, pinchar nesta ligazón: Manifesto dos veciños de Aguiño

 

 

 

 

Praia da Penisqueira en Google Earth

 

Se tes instalado Google Earth, podes atopar unha foto aérea desta preciosa praia pinchando aquí.

As coordenadas son: 42°31'19"N 009°2'03"W (poden introducirse no cadro de búsqueda de Google Earth ou de calquera outro software similar).

 

 

 

 

Documentación dispoñible

 

Protesta!

 

Se es un veciño afectado e queres trasladar a túa discrepancia ao Alcalde de Ribeira pola designación de Penisqueira-Couso para a instalación da EDAR, podes firmar e enviar este documento.

 

Para trasladar a túa protesta á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, podes firmar e enviar este documento.

 

 

Infórmate!

 

Lugar Protexido polos Veciños de Aguiño (L.P.V.A.)

 

Protexe o litoral, salvagarda o noso mar

 

Depurar sí, pero non así

 

O noso medio de vida en perigo

 

Depurar sí, pero non así (outra versión)

 

¿Cómo é o Anteproxento do Saneamento para Ribeira que tanto criticamos?

 

 

Alegacións presentadas ao proxecto

 

Adena-WWF

 

Adega

 

 

Resumo do Anteproyecto da Depuradora Publicado no DOG nº 99:

 

Resumo do Anteproyecto do Contrato de Concesión de Obra Pública de Colectores Xerais e da Estación Depuradora de Augas Residuais de Ribeira (Clave OH.315.679), publicado como Resolución da Presidencia da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos no Diario Oficial de Galicia, nº 99, de 24 de Maio do 2007, para ser sometido a información pública por prazo de un mes.

 

 

Índice xeral

 

Memoria

 

Anexo 02: antecedentes e situación actual

 

Anexo 03: estudo de alternativas

 

Anexo 05: estudo da demografía e caudais

 

Anexo 06: resultados de analíticas e caracterización da contaminación

 

Anexo 18: predimensionamento da EDAR

 

Anexo 19: réxime de utilización e explotación da EDAR

 

Anexo 21: prego de bases EDAR

 

Anexo 27: análise ambiental

 

 

Esquemas e planos:

 

Esquema deseño EDAR

 

Planos EDAR